Què és?

A l’actualitat les tecnologies de gestió de la informació son un element vital per la competitivitat de qualsevol empresa. Sigui quina sigui la grandària de la seva empresa, activitat o negoci, un bon ús de la informàtica millorarà el seu rendiment.

Per tot això, Mdvnet Informàtica li ofereix el seu servei de manteniment informàtic, un suport global i professional adaptat a la mida de les seves necessitats i que tindrà sempre disponible: Assessorament, prevenció i resolució immediat de les seves incidències informàtiques.

Com funciona?

En virtut de la grandària i complexitat de la seva instal·lació informàtica, el client determina la quantia en hores fixes d’atenció mensuals de les seves necessitats informàtiques. Mdvnet, en aquestes hores, oferirà els serveis convinguts amb les condicions i preferències que impliqui aquest servei: Atenció immediata, suport telefònic gratuït i bonificacions als desplaçaments.

El servei no inclou els costos en material i te una durada indefinida puguen ser cancel·lat en qualsevol moment per qualsevol de les parts. Si el servei supera les hores inicialment previstes, les hores addicionals es cobraran a preus proporcionals

Manteniment informàtic de la teva empresa al Vallès
Manteniment informàtic de la teva empresa