A MDVNET INFORMÀTICA també desenvolupem programes a mida. Tot i ser especialistes en programes estàndard d’ofimàtica (Office, LibreOffice, clients d’email,…) i de gestió (Contaplus, Logic Class,…) de vegades els nostres clients tenen necessitats especials que aquests programes estàndard de gestió no resolen. Llavors cerquen al mercat alguna solució especifíca i si no la trobem podem desenvolupar un programa fet a mida.

Els nostres programes són sempre programes de gestió de bases de dades fets amb Access amb el que els clients tenen sempre la garantia de que podràn accedir a les dades i al codi font en el futur. Tenim un ampli ventall d’opcions d’afegir funcionalitats en el temps o fer servir les dades des de altres aplicacions.

La programació a mida permet que el client adeqüi a la perfecció els programa de gestió a la seva operativa concreta assolint així grans augments de la productivitat i per tant enormes estalvis de temps i diners.

Algunes de les aplicacions que hem desenvolupat són:

  •  MDVGEST (diverses versions) programa de facturació estàndard amb control de stock de magatzem, control de clients i proveïdors, tot tipus de llistats, emissió de rebuts automatitzada de rebuts bancaris i integració amb contaplus
  • Programa de facturació per a empreses de serveis amb entrada d’albarans de serveis i facturació periòdica automatitzada.
  • Programa de facturació per a empreses editorials amb facturació automatitzada a partir de suscripcions o contractes publicitaris.
  • Programa de gestió de socis d’entitats amb generació automatizada de rebuts bancaris.
  • Programa de Control de qualitat per a empreses industrials
  • Programa de Control de manteniment de maquinari per a empreses industrial
  • Programa de gestió d’empresa comercialitzadora de vehicles de ocasió amb tot tipus de llistat i gestió de la documentació dels vehicles
  • Programa de gestió de l’ús de les deixalleries comarcals del Vallès Oriental. A partir de la captura de dades feta al terminals de mà, generació de tot tipus d’indicadors de control de l’ús de les deixalleries. (base de dades amb més d’1milió de registres)

I aquests són només un exemple. Amb 20 anys d’experiència en la programació en Access hem aplicat el nostre coneixement en moltes situacions.

Si creu que la seva empresa pot millorar la seva competitivitat i optimitzar la seva productivitat implantant un programa de gestió alineat veritablement amb els seus processos no dubti en consultar-nos al 935792122.

Segur que poden ajudar-li a fer més rentable la seva empresa.